BENADERING
Het CREATIEF DENKEN & DOEN is het uitgangspunt van deze praktijkgerichte therapie. 

Artistiek talent is geen vereiste – in tegendeel. Kunstige schoonheid en perfectie zijn niet van tel. Wel moet je open staan voor verrassende en creatieve invalshoeken. Creatief DENKEN en DOEN zijn immers dé media waarmee gewerkt wordt.

De benadering van Wonderwijs heeft een heel eigen inslag. Het is een samenspel van de ‘klassieke’ beeldende therapie, de narratieve therapie, de zandspeltherapie, kortdurende oplossingsgerichte therapie en creatieve denktechnieken. 

Je bekijkt en benadert je probleem of worsteling vanuit verschillende invalshoeken.
Jijzelf, je beleving en verhaal en je kracht tot verandering staan hierbij centraal. 

Je tast je probleemgebied af, je gaat de invloed op je leven en dat van anderen na, je onderzoekt je vorige oplossingsstrategieën en bedenkt andere.

Er wordt gebruik gemaakt van creatieve denk-, beeldende-, spel-, visuele- en mediatechnieken en werkvormen. Deze kunnen soms erg verrassend zijn. 

Voorbeeld : Een filmpje met kleifiguren gemaakt door een 10-jarige jongen die volgens onderzoeken kenmerken van autisme en ADHD vertoont**. Deze manier van werken en werkvorm bleek bij hem veel ingang te vinden.

De jongen vertelde een heel verhaal bij  zijn film, waarbij voornamelijk het thema 'pesten' aan bod kwam. De volgende sessies werden er meerdere afleveringen gemaakt rond andere belangrijke thema's die door hem of de therapeut werden aangebracht. Er werden attributen gemaakt en toegevoegd en achtergronden gemaakt

Andere voorbeelden 


Verkennende sessie - Mijn familie

Metaforisch werken - Wie zegt dat ik de top moet bereiken... ?


Andere gebruikte technieken zijn bijvoorbeeld eigen STRIPVERHALEN, spandoeken, de techniek van de GEVOELENSDOBBELSTEEN, verhaalstenen, KRONKELLIJNEN en andere werkvormen die de verbeelding aanspreken,...


Het "BRIL-denkkader" rond creatief denken, waarbij problemen en situaties door verschillende brillen worden bekeken, vormt tevens een belangrijke invalshoek van waaruit gewerkt wordt. 


 

Welke werkvorm of techniek wanneer wordt ingezet is afhankelijk van situatie tot situatie. Immers, iedereen wordt benaderd met respect voor zijn eigenheid, tempo, beleving en achtergrond. 


(**bij de start van de therapie gaat wonderwijs vanuit een 'open en nieuwsgierige houding' met de cliënt aan de slag en niet vanuit vastgestelde diagnoses van andere therapeuten of instanties. Het persoonsbeeld wordt opgebouwd adhv eigen observaties en de informatie vergaard uit de creatieve sessies. Dit neemt niet weg dat er verslagen van andere instanties kunnen gevraagd worden als back-up.)