WERKWIJZE THERAPIE


1. INDIVIDUELE BEGELEIDINGEN IN HET ATELIER 

Persoonlijke begeleiding voor volwassenen, ouderen en kinderen. Er wordt gewerkt in blokken, waarbij 1 blok 5 sessies inhoudt. 

Tijdstip -
Bij voorkeur op m
aandag (overdag of avond) voor volwassenen en tieners

Bij voorkeur op woensdagnamiddag voor kinderen.

Blokken van 5 sessies 
 • In de 1e sessie wordt je probleem- of vraagstelling verduidelijkt.
  ‘Wat wens je te bereiken met de creatieve therapie?’
  ‘Waarom kom je hierheen?
  In deze leren we ook elkaar kennen
  en wordt er een sfeer van vertrouwen geschept.

  Het probleemgebied wordt afgetast.
  Bij individuele therapie met kinderen
  wordt de focus gelegd op het scheppen van een vertrouwensband.

 • De 2e en 3e sessie ga je op zoek naar pistes, benaderingen
  en mogelijke uitwegen en expressievormen.

  Er wordt voorzichtig dieper ingegaan op mogelijke probleemgebieden,
  het omgaan met, het verwerken van...
  rekening houdend met de eigen draagkracht.

   
 • De 4e sessies reflecteer je op de voorbije sessies en verscherp je je focus.
 • De 5e sessie bekijk je zelf hoe je op dat moment staat tegenover je probleem,
  wat veranderd is (of niet) en hoe het verder moet
  en/of evalueert de therapeut de voorbije sessies en de veranderprocessen.
Meerdere blokken zijn mogelijk, maar het kan ook beperkt blijven tot 1 blok. 

De eerste sessie is een verkennende sessie en behoort niet tot een blok. Na deze sessie kan je beslissen in te stappen of niet. Indien je dit niet wenst, betaal je enkel de eerste sessi (40 euro).

prijs - Een sessie duurt +/- 1 uur en kost 30/40*
(incl. materiaal en tot 12 jaar een schriftelijk of mondeling verslag naar ouders/voogden)
.

Een voorbeeld van verslag vind je hier.
 

*Betaal je in 1 keer een blok van 5 sessies (bij voorkeur),
dan kost je dit 150 euro (€30/sessie). Aparte sessies kosten 40 euro.
Ook kosten blokken waarbij steeds 2 of meerdere personen aanwezig zijn,
200 euro (40/sessie) - bijv. kind & ouder(s)/broers & zussen.

 

Je kan cash betalen of storten op het rekeningnummer
van de vzw
BE39 97313476 0619 (Arch Support Vzw)
met vermelding van de clients NAAM in de mededeling


annulatie - indien minder dan 24 uur op voorhand, wordt 100% aangerekend.
Een afzegging 24 uur voor de afspraak is kosteloos.


persoonlijk aanpak - De unieke benadering van Wonderwijs is steeds verder in ontwikkeling en ze wordt steeds verder verfijnd

Aangezien elke persoon belangrijk is en de nodige aandacht vereist,
werken we met een
beperkt aantal cliënten


solidair met de wereld * De praktijk 'Wonderwijs - creatief denken & doen' maakt deel uit
van
de vzw Arch Support. Een laagdrempelige creatieve therapie* staat hierbij voorop. 

Ook gaat 10% van elke sessie naar wonderwise.org in Nepal en wereldwijd; een project dat expressie in onderwijs, alsook erbuiten stimuleert en deel uitmaakt van dezelfde vzw. 

Aangezien we een vzw zijn, kan een laag tarief gehanteerd worden (gemiddeld kost een sessie van 1 uur 50 tot 75 euro bij een doorsnee therapeut). Terugbetaling door mutualiteit of andere is wel niet mogelijk. Echter voor mensen voor wie dit financieel toch nog zwaar ligt, kan een verminderd tarief besproken worden - binnen de draagkracht van wonderwijs


2. Zelfwerkboek WORD WIE JE BENT - vanaf +- 16 jaar tot 106

Het zelfwerkboek is een zelfstandig jaartraject (54 opdrachten) dat je een stukje dichter bij jezelf brengt. Het is een traject waarin jij bepaalt wat er gebeurt en wat niet. Maar je staat hierin niet alleen : Wonderwijs helpt je via email op je weg en wandelt met je mee op de tocht naar jezelf; waar jij het toelaat, waar jij het nodig hebt, op jouw maat.

begeleiding - Wat deze begeleiding per email precies inhoudt, is volledig afhankelijk van jou. Dit kan gaan van het zachtjes aanmoedigen om op weg te gaan tot het dieper bespreken van bepaalde opdrachten. Deze persoonlijke aanpak is juist dé kracht van Wonderwijs

het boek - In principe vind je voor elke week in het werkboek een creatieve opdracht voorzien van beknopte achtergrond-informatie. Een variatie van werkvormen en technieken zorgen voor voldoende afwisseling. De meeste opdrachten kan je in het werkboek zelf maken en nemen een half uur tijd in beslag.


De opdrachten kennen een chronologische volgorde. In principe heb je steeds 1 week de tijd om ze af te ronden. Slaag je eens een week over of doe je er 2 op één week, dan is dat helemaal geen erg. Wel is het aangewezen om het regelmatig bij te houden.

interesse ? Als je een mailtje stuurt (wonderwise.org@gmail.com), krijg je een overzichtsformulier toegestuurd met de titels en thema's van alle oefeningen. Aan de hand van enkele eenvoudige vragen selecteer je de oefeningen waaraan je meer aandacht zal besteden op je weg. Wanneer we je formulier en betaling ontvangen, krijgt het boek opgestuurd en kan je van start

prijs - In een pakket van 55 euro zit een boek en begeleiding per email (exl. 5 euro post).
De begeleiding loopt max. 1 jaar waarbij intensieve periodes zich kunnen afwisselen met minder intensieve. Gemiddeld kan je 1 tot 2 emails van Wonderwise/maand verwachten. Persoonlijke opvolging en aanpak is gegarandeerd


Het zelfwerkboek en de online begeleiding kunnen parallel lopen met individuele begeleiding in het atelier - aan verminderd tarief.